українська мова

Завдання  на період карантину з 25.05.2020 по 29.05.2020
6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Повторення.
Фразеологія Словотвір та орфографія
27.05
Записати 10 фразеологізмів
Виконати вправу 569
Виконані завдання переслати у Viber 
Повторення.
Морфологія й орфографія
27.05
Виконати вправу 575
Виконані завдання переслати у Viber 
Повторення.
Підсумковий урок
29.05

9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Повторення.
Пунктуація.
25.05
Написати діалог
Виконані завдання переслати у Viber 
Повторення.
Підсумковий урок
29.05

10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Повторення. Фонетика Морфологія..
18.05

Записати фонетичну транскрипцію слів щільно, сміються.

Виконані завдання переслати у Viber 
Підсумковий урок
Виконані завдання переслати у Viber 
11 клас
Українська мова

Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Повторення  Тире у простих і складних реченнях
25.05
http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/6.7.3-test.html
Повторити правила вживання тире в різних реченнях.Виконати тестові завдання. 
Урок узагальнення знань.
27.05

Завдання  на період карантину з 18.05.2020 по 22.05.2020
6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Узагальнення вивченого матеріалу з теми: «Займенник»
18.05

Виконані завдання переслати у Viber 
Узагальнення вивченого матеріалу з теми: «Займенник»
20.05
Підготуватися до контрольної роботи
Виконані завдання переслати у Viber 
Контрольна робота. «Займенник»
20.05
Виконати 1 варіант

Виконані завдання переслати у Viber 
Повторення. Лексикологія.
22.05
Виконати вправу 564

Виконані завдання переслати у Viber 
9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
 Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний вибірковий
письмовий переказ тексту наукового стилю (з
використанням складних речень з різними видами зв’язку).
18.05
Підготуватися до написання переказу.
Виконані завдання переслати у Viber 
Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа, види
речень).
22.05
§33,вправа 362.
Виконані завдання переслати у Viber 

10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
РЗМ.Скласти есе на тему: «Мовна мода – це добре чи погано?»
18.05

Написати есе у робочих зошитах
Виконані завдання переслати у Viber 
Контрольна робота «Риторика». Тести
22.05
Варіант 1
Виконані завдання переслати у Viber 
11 клас
Українська мова

Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.
18.05
§52,вправа 7
Уроки мовленнєвого розвитку. Виголошування
підготовлених текстів різних жанрів.
20.05
§53-54,вправа 5.
Українська мова
(18.05-22.05)
Учитель: Гончарук Г.П.
7 клас
18.05
Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках.
1.Подивитися відеолекцію: https://www.youtube.com/watch?v=-4B8kaB6vuQ
2.Вивчити правила із підручника.
3. Виконати вправу 556 с. 249.
20.05
Узагальнення вивченого. Частка.
Виконати тест: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=184457
8 клас
18.05
Контрольна робота за темою «Речення із відокремленими членами»
Виконати тест: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=104858


Завдання  на період карантину з 12.05.2020 по 15.05.2020
6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Написання займенників із прийменниками окремо
13.05
Виконати вправу 509

Виконані завдання переслати у Viber 
Зв'язне мовлення. Есе на тему: «Кого можна назвати патріотом рідної землі»
13.05
Написати есе

Виконані завдання переслати у Viber 
Зв'язне мовлення. Есе на тему: «Кого можна назвати патріотом рідної землі»
15.05
Написати есе


Виконані завдання переслати у Viber 

9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
 Контрольна робота. Складні речення з різними видами
сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст як
одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності
(тестування).
15.05
Виконати завдання

Виконані завдання переслати у Viber 
10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Контрольна робота «Іменник». Тести
15.05
https://forms.gle/UD9jAFsixbtA4QEX7
Виконати тести за посиланням
Виконані завдання переслати у Viber 
11 клас
Українська мова

Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Етикетні жанри (привітання, вибачення).
13.05
§59-60,вправа 3.
Виконані завдання переслати у Viber 

Українська мова
5 клас
Тема уроку: Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Орфоепія й орфографія»
Розставте слова за алфавітом. Якщо ви правильно розставите слова, то з їхніх останніх букв має вийти українське прислів’я.
Шапкар, метраж, чау-чау, лимарство, корч, лжесвідок, чудище, кусачки, шевальє, чорноклен, шаг, кунгфу, лакей, чмих, шасі, кураж.
(Корч, кунгфу, кураж, кусачки, лакей, лжесвідок, лимарство, метраж, чау-чау, чмих, чорноклен, чудище, шаг, шапкар, шасі, шевальє.)
Наведені слова запишіть у два стовпчики: а) зі вставленим е; б) зі вставленим и.
В..л..тенський, укр..вати, січ..нь, в..делка, ел..мент, інд..відуальний, ел..гантний, Йос..півна, чайн..к, ож..л..дь, абр..кос, бухгалт..р, р..ферат.
Виконані завдання переслати у вайбер

Тема уроку: Контрольна робота за темою «Звертання. Вставні слова. Складні речення» (тести й завдання)
Завдання виконати в зошиті
Виконані завдання переслати у Viber

Завдання  на період карантину з 04.05.2020 по 08.05.2020
6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Правопис заперечних займенників.
06.05
Вивчити §62, виконати вправу 529
Виконані завдання переслати у Viber 
Написання займенників із прийменниками окремо
06.05
Записати 10 займенників з прийменниками
Виконані завдання переслати у Viber 
Написання займенників із прийменниками окремо
08.05
https://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_1/61.html

Виконані завдання переслати у Viber 
9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Контрольна робота. Складнопідрядне речення з кількома
підрядними частинами. Безсполучникове речення.
(тестування).
04.05
виконати
Виконані завдання переслати у Viber 
Урок мовленнєвого розвитку. Конспект сприйнятого на
слух науково-навчального тексту.
08.05
Підручник ст.200 опрацювати,впр.350,написати конспект тексту”Трипільська культура”за посиланням
Виконані завдання переслати у Viber 
10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Закінчення іменників III відміни в орудному відмінку.
04.05
https://naurok.com.ua/urok-zakinchennya-imennikiv-iii-vidmini-v-orudnomu-vidminku-120488.html
Поставити дані іменники в орудному відмінку радість, ніч, даль.
Виконані завдання переслати у Viber 
Зв'язне мовлення. Написати есе про явище природи, що викликає захоплення.
08.05
Написати есе у робочому зошиті
Виконані завдання переслати у Viber 

11 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Контрольна робота (тестові завдання).”Практична риторика”
04.05
Виконати 1 варіант
Виконані завдання переслати у Viber 
Урок мовленнєвого розвитку. Письмове складання
характеристики.
06.05
§57-58.Написати характеристику на себе.
Виконані завдання переслати у Viber 

_____________________________________
Українська мова
12.05-15.05
Учитель: Гончарук Г.П.
7 клас
13.05
Частка як службова частина мови. Формотворчі та словотворчі частки.
1.Вивчити правила із параграфа 37.
2.Уважно (!) опрацювати матеріал презентації: https://www.youtube.com/watch?v=FqiI9W9uwrU
3.Виконати завдання із презентації.
15.05
Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Правопис часток –бо, но, то, от, таки.
1.Опрацювати параграф 38.
Виконати вправи 528, с.239, 541, с.242.
8 клас
13.05
Узагальнення вивченого про просте речення
На сайті https://naurok.com.ua/ пройти тестування «Узагальнення вивченого про просте речення». Тест буде відкритий до 20:00 15.05. Вхід на сайт за вашими паролями!
__________________________________
Завдання  на період карантину з 04.05 по 08.05
Українська мова

Учитель: Гончарук Г.П.
7 клас
06.05
Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Сполучники і сполучні слова. Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності і підрядності.
1.Уважно (!) опрацювати теоретичні відомості параграфа 36 (с. 220-228)
2. Опрацювати теоретичний матеріал презентації: http://www.myshared.ru/slide/1101612/ і вивчити правила.
3. Вправи 490, 494, 497.
08.05
Написання сполучників разом та окремо. розрізнення сполучників і однозвучних слів. синонімічні і антономічні сполучники.
1.Параграф 36 (зі стор. 228).
2.Вправа 506, 508.
8 клас
04.05
Узагальнення вивченого з теми: «Словосполучення і речення».
Виконати онлайн-тести. Детальна інструкція буде у Вайбері.
06.05
Контрольна робота за темою «Синтаксис і пунктуація»
Виконати онлайн-тести. Детальна інструкція буде у Вайбері.

Українська мова
5 клас
Тема уроку: Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія»
Від зазначених слів за допомогою суфіксів і префіксів утворіть нові слова. Виділіть основу й закінчення.
Товариш, грати, горіти, брат, ткач, козак, синій, молодь, кравець, птах, боягуз, убогий, садівник, біг, усміх, пух.
З’ясуйте лексичне значення виділених слів. У разі потреби скористайтеся тлумачним словником.

Тема уроку: Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика й графіка»
Записати спочатку слова з м’яким знаком, а потім без: жменьці. Інший,
лосьйон, зцідити,Ірпінь,жінці, щирість.(ь пропущено)
Ключ. Підкресливши в кожному слові другу букву від початку, ви зможете прочитати назву села, де народився Т. Шевченко
Записати спочатку слова з апострофом, а потім без… зв’язок,тьмяні, реп’яхи, Соловйов, арф’яр, порядок, бур’яни, п’єдестал,духмяна.(апостроф пропущено)
Ключ. Підкресливши в кожному слові останню букву, ви зможете прочитати назву села,де жив Т. Шевченко
Виконані завдання переслати у вайбер

Завдання  на період карантину з 27.04.2020 по 30.04.2020
6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Відмінювання займенників усіх розрядів
27.04
Вивчити §60, виконати вправу 508
Виконані завдання переслати у Viber 
Приставний Н у формах особових і вказівних займенників.
29.04
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-osobovi-zaymenniki-h-vidminyuvannya-28867.html
Провідміняти займенник я, той, ми
Виконані завдання переслати у Viber 
Написання разом і через дефіс неозначених займенників.
29.04
Вивчити §62, виконати вправу 529
Виконані завдання переслати у Viber 

9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
РЗМ. Конспект тексту
27.04
Скласти конспект тексу про COVID – 19 з Інтернету
Виконані завдання переслати у Viber 
10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Особливості кличного відмінка.
27.04
Вивчити §55 - 56, виконати вправу 2
ст. 176
Виконані завдання переслати у Viber 
11 клас
Українська мова

Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Урок мовленнєвого розвитку. Написання контрольного
есе про доброту, доброчинність, чуйність у ставленні до
себе й до інших.
27.04
Написати есе “Людина починається з добра” 
Виконані завдання переслати у Viber 
Тестування у форматі ЗНО
29.04
Виконуєте один з варіантів. 
Виконані завдання переслати у Viber 


Українська мова

Учитель: Гончарук Г.П.
7 клас
29.04
Зв’язок прийменника з непрямими відмінками. види прийменників за будовою. Непохідні та похідні прийменники. написання прийменників разом, окремо, через дефіс. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.
1.Опрацювати матеріал на стор. 208-212. Вивчити правила.
2. Виконати вправу 462, 478.
8 клас
27.04
Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами»
29.04
Словосполучення і речення. Види речень. Розділові знаки в кінці речень. головні й другорядні члени речення.
1.Виконати вправи 400, 401(с. 179)

Українська мова 
5 клас
Тема уроку: Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків
Знайдіть у поданих реченнях пунктуаційні помилки.
1. Ранок теж був тихий і безвітряний, і обіцяв сонячний жаркий день (Гр. Тютюнник).
2. барвінком, і рутою, і рястом - квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї... (Т. Шевченко).
3. Народ наш вистояв у тих битвах і живе, і гонить з другого кореня нове пагіння... (І. Цюпа).
4. Досвідчена вчителька, і словом, і увагою пригріла хлопчика (І. Цюпа).

Тема уроку: Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія»
І. Запишіть словосполучення у дві колонки: у першу – з прямим значенням, а у другу – з переносним.
Золотий перстень, золоті руки; солодкий чай, солодке життя; залізний стілець, залізна воля; ідуть дощі, ідуть дівчата; тепла вода, тепла зустріч; гомоніли діти, гомоніла Україна.

ІІ. Багатозначні та однозначні слова запишіть у дві колонки.
Ручка, стіл, Київ, Дніпро, слово, іменник, голова, темний, диктант, урок, лексика, префікс.
Виконані завдання переслати у вайбер

Завдання  на період карантину з 21.04.2020 по 24.04.2020
6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
22.04


Вивчити § 59, виконати вправу 504
Виконані завдання переслати у Viber 
Розряди займенників за значенням.
22.04

Вивчити таблицю розрядів займенників розпровісти через відеозв'язок у  Viber 
РЗМ. Твір на тему: «У чому полягає гідність людини?»

24.04
Написати твір у робочі зошити
Виконані завдання переслати у Viber 

9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Повторення вивчених розділових знаків у простому і
складному реченнях.
24.04
Виконані завдання переслати у Viber 

10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка, іменників знахідного відмінка, іменників місцевого відмінка однини і множини.
24.04
Скласти конспект опрацьованого матеріалу.
Виконані завдання переслати у Viber 

11 клас
Українська мова

Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Збирання необхідної інформації.Написання тексту інформаційного жанру
22.04
Опрацювати параграф параграф 53,54 ст.189  .Виконати письмово вправу 4.ст193.
Виконані завдання переслати у Viber 
5 клас

Українська мова
Тема:  Контрольна робота за темою «Другорядні члени речення. Однорідні члени речення.» (тести й завдання)

Виконати завдання за посиланням (один з варіантів на вибір)

Тема:  Діалог. Тире при діалозі
 (пояснення теми)
§44
Вивчити правила
Виконати вправу 515, 516
Виконані завдання переслати у Viber

Українська мова
(21.04-24.04)
Учитель: Гончарук Г.П.
7 клас
22.04
Контрольна робота з теми «Прислівник».
Виконати завдання (1 або 2 варіант): https://naurok.com.ua/tematichna-kontrolna-robota-z-temi-prislivnik-7-klas-34731.html
24.04
Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні і  реченні.
2.Опрацювати теоретичний матеріал с. 209 у підручнику та вивчити правила.
3. Виконати вправи 456, 462, 463.
8 клас
22.04
Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих вражень і спостережень.
Написати твір-опис пам’ятки.
Вправа 435, с. 203 у підручнику.
Завдання  на період карантину з 13.04.2020 по 17.04.2020
5 клас
Українська мова


Тема уроку
Дата
Домашнє завдання
Пряма мова
16.04
 §43
Вивчити правила
Виконати вправу 508, 509
Пояснення теми за посиланням:
Виконані завдання переслати у Viber

Розділові знаки при прямій мові
16.04
§43
Виконати вправу 510, 512
Виконані завдання переслати у Viber


Розвиток мовлення.
Усний переказ художнього тексту, що містить діалог
16.04
Виконати вправу 517, с. 223-224


6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Узгодження числівника з іменником
13.04
Вивчити § 57, виконати вправу 487
Виконані завдання переслати у Viber 
Правильне вживання числівників на позначення дат і часу
15.04
Вивчити
 ст. 179, виконати вправу 483
Виконані завдання переслати у Viber 
Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Числівник»
15.04
675/
Повторити § 52 – 58, виконати вправу 501 Виконані завдання переслати у Viber 
Контрольна робота за темою «Числівник». (тести).
17.04


Тестові завдання виконати за посиланням
Виконані завдання переслати у Viber 

9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Урок мовленнєвого розвитку. Тези прочитаних
публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.
13.04
Зробити короткий конспект матеріалу.
 Виконані завдання переслати у Viber 
Контрольна робота за темою
 «Складне речення з різними видами зв’язку»
17.04
Повторити § 24 – 32, виконати тестові завдання за посиланням
Виконані завдання переслати у Viber 


10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Закінчення іменників I відміни в орудному відмінку
13.04
Опрацювати самостійно.
Виконати тести за посиланням
 Виконані завдання переслати у Viber 
Закінчення іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку
17.04
Вивчити § 54, виконати вправи 2, 5, 4 ст. 172
Вивчити таблицю ст. 171 -172
Виконані завдання переслати у Viber 

11 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Інформаційні жанри (представлення , пояснення,інструкція,повідомлення).
13.04
§53-54,вправа 2.
Виконані завдання переслати у Viber 
Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова).
17.04
§55-56,вивчити правила,вправа 4Б
Виконані завдання переслати у Viber 

Завдання  на період карантину з 13.04 по 17.04
Українська мова

Учитель: Гончарук Г. П.
7 клас
15.04
Урок розвитку мовлення. Портретний нарис у публіцистичному стилі
1.Опрацювати матеріал стор. 198-200.
2.Вправа 431, стор. 200.
17.04
Написання прислівників окремо,разом, через дефіс
1.Вивчити правила за §34.
2.Уважно переглянути презентацію: http://www.myshared.ru/slide/1100567/
3. Виконати дванадцять тестів (з презентації).
8 клас
13.04
Відокремлені додатки
1.Вивчити правила з §34.
2.Виконати вправи 348, 350.
15.04
Відокремлені уточню вальні члени речення.
1.Вивчити правила §36.
2.Вправа 378, 379.
Завдання  на період карантину з 06.04.2020 по 10.04.2020
Учитель: Гончарук Г.П.
7 клас
08.04
И та і в кінці прислівників
1.Опрацювати стор.195 в підручнику.
2. Виконати вправи 422, 424, 426.
10.04
Правопис прислівників на о-, е-, утворених від прикметників і дієприкметників
8 клас
06.04
Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю.
Урок відбудеться після карантину.
08.04
Відокремлені обставини. Складання допису дискусійного характеру.
1.Вивчити правила стор. 159-160.
2. Скласти допис дискусійного характеру на тему: «Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку – інтернет» з використанням відокремлених обставин.
6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Буква Ь на кінці числівників у непрямих відмінках
08.04

https://pidruchnik.in.ua/node/738
Вивчити ст. 64, виконати вправу 435(письмово)
Виконані завдання переслати у Viber 
Роздільне написання складених числівників
08.04
Виконати вправу 470(письмово)
Виконані завдання переслати у Viber 
Написання разом порядкових числівників
з - тисячний
10.04

https://naurok.com.ua/napisannya-razom-poryadkovih-chislivnikiv-z--tisyachniy-106654.html
Вивчити § 56, виконати вправу 475(письмово)
Виконані завдання переслати у Viber 

9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для
передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з
ілюструванням виступів прикладами сучасних українських
рокових пісень.
30.04

Написати статтю «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з
ілюструванням виступів прикладами сучасних українських
рокових пісень.
 Виконані завдання переслати у Viber 
РЗМ. Складання й розігрування
діалогів – обговорень (прочитаної книжки, музичних
новинок тощо) з різними співрозмовниками – товаришем
(неформальне спілкування)
01.04
Скласти діалог- обговорення прочитаної книги чи музичної новинки.
Виконані завдання переслати у Viber 

10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Іменники, що мають лише форму однини або множини
06.04
https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/27.html 
Вивчити § 50,51, виконати вправи 2, 4,  ст. 162
Виконані завдання переслати у Viber 
Іменники, що мають лише форму однини або множини
10.04
Виконати вправи  5, 7 ст. 163
Виконані завдання переслати у Viber 

11 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Стилістичні особливості частин мови
06.04
Вивчити §51.Звернути увагу на вживання присвійних прикметників 
ст.182.Виконати вправи 2, 3,(письмово)  
 ст.182-183.
Повторити  творення присвійних прикметників
Виконані завдання переслати у Viber 
Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях
08.04
Вивчити теоретичний матеріал ст.186. Виконати вправи 2,3(письмово).
Повторити творення   дієслів майбутнього часу.Усно виконати тестові завдання https://zno.osvita.ua/ukrainian/335/
Виконані завдання переслати у Viber 
Українська мова
7 клас
01.04
Контрольний переказ.
Відбудеться по закінченню карантину.

Домашнє завдання за сторінкою 207: створіть для прислівника візитівку (чим особлива ця частина мови? Чим вона відрізняється від інших?)
06.04
Аналіз письмового переказу
Відбудеться після карантину.
8 клас
30.03
Розвиток мовлення. Створення роздуму «Кого я вважаю успішною людиною».
Написати твір за поданою темою.
01.04
Відокремлена прикладка
1.Опрацювати теорію §33.
2. Виконати вправи 343, 344, 345 с. 156

Українська література
5 клас
31.03
Урок виразного читання.
 Поезії Шевченка та Тичини.
Знати напам’ять поезії «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати», одну поезію Тичини за вибором.
03.04
Є. Гуцало. Основні відомості про письменника. Оповідання «Лось».
1.Подивитися презентацію: https://www.slideshare.net/DmytroKryvenko2/ss-98071456
2.Прочитайте оповідання «Лось».
3. Запишіть в зошит коротко про письменника, визначення, що таке оповідання, а також тему та ідею твору Є. Гуцала.

7 клас
31.04
Урок виразного читання. Марина Павленко «Русалонька із 7-Б…»
1.Виразне читання улюблених епізодів.
01.04
Любов Пономаренко «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму та толерантності.
1.Подивіться буктрейлер: https://www.youtube.com/watch?v=_HU1TljPLqI
2. Запишіть коротко про письменницю. Прочитайте новелу «Гер переможений».
3. На які роздуми вас налаштувала прочитана новела? Коротко запишіть власні міркування в зошит.
8 клас
31.03
Контрольна робота
Виконати один із варіантів тестових завдань у зошиті:http://vesele_sh.dnepredu.com/uk/article/kontrolna-robota--2.html
03.04
Проблема знеособлення людини в суспільстві, особистості в натовпі В. Дрозда «Білий кінь Шептало»
1.Подивіться буктрейлер: https://www.youtube.com/watch?v=tEeZupPS5fw
2. Прочитати новелу.
Написати міні-твір: Чи легко зберегти власну індивідуальність у сучасному світі

5 клас

Українська мова
09.04
Тема: Розвиток мовлення. Оформлення конверта
Розглянути пам’ятку
Адресат — особа, якій пишеться й адресується лист або інше поштове відправлення.
Адресант — особа, яка відправляє поштою листа, телеграму.
 Адреса — це точна, за певною формою складена вказівка, кому слід вручити поштове відправлення, де проживає чи знаходиться адресат.
Адреса складається з таких частин: а) хто посилає лист; б) звідки він; в) кому призначений; г) куди направляється
Домашнє завдання
Оформити конверт

Тема: Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
(пояснення теми)
§42
Вивчити правила
Вправа 497, 498 письмово

Тема: Кома між частинами складного речення. Синтаксичний розбір складного речення
§42
Вправа 502, 504 письмово

Тема: Розвиток мовлення. Написання листа до рідної людини
Вправа 489, 491(усно), 492 письмовоЗавдання  на період карантину з 30.03.2020 по 03.04.2020
6 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання
Числівник:загальне значення,морфологічні ознаки,синтаксична роль.
30.03

§52 (вивчити правила)
Вправа 436 письмово
Числівники кількісні і порядкові.
01.04
§53(вивчити правила).
Вправи 440,446 письмово
Числівники прості,складні і складені.
01.04
§52 (повторити)
Вправа 437 письмово
Урок мовленнєвого розвитку.Усний твір-опис природи за картиною в художньому стилі.
03.04
Ст.242-243 опрацювати
Вправа 608 виконати (усно)

9 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання

Розділові знаки в складних реченнях з різними видами зв’язку.
30.03
§28 (вивчити правила),вправа 308(усно),309
письмово
Розділові знаки в складних реченнях з різними видами зв’язку.
03.04
§28(повторити),вправа 311.
письмово

10 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання

Написання не,ні з різними частинами мови.
30.03
§47,вправа 7.
письмово
Іменник.Рід іменників.
03.04
§48-49,вправа 7.
письмово

11 клас
Українська мова
Тема уроку
Дата
Електронні посилання
Домашнє завдання


Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
30.03
§48 (вивчити правила),вправи 2,3ст.169(письмово)
Вправи 4,5 ст.170(усно)
Контрольне есе «Чи потрібно боятися труднощів»?
01.04
Записати есе в робочий зошит

02.04.2020
5 клас
                   Українська мова                   
Тема уроку
                     Електронні посилання                     
Домашнє завдання
Звертання. Непоширені й поширені звертання.
(пояснення теми)
§40 (вивчити правила)
Виконати вправу 470  письмово
Розділові знаки при звертанні.

§40
Вправа 473, 475 письмово
Вставні слова, виділення їх на письмі.
(пояснення теми)
§41 (ознайомитися з правилами)
Вправа 479, 482 письмово


19.03.2020

Українська мова 
5 клас
Тема: Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.
Пояснення теми на відео за посиланням:
Виконати вправу 453,455, 457

Знайти прислів'я та приказки з однорідними членами


Тема: Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Пояснення теми на відео за посиланням:
Опрацювати правила в підручнику на ст. 199-201
Творча робота
Яких ви знаєте українських композиторів? Зібравши інформацію в довідковій літературі та Інтернет, напишіть повідомлення (6-8) речень, використовуючи узагальнювальні слова при однорідних членах речення.
Виконати вправу 464, 465, ст.200


Тема: Складання висловлення "Мої улюблені квіти" з використанням узагальнювальних слів з одорідними членами речення. (Розвиток мовлення)
Прочитати текст.
    Знайти в ньому однорідні члени речення
Розкішними червоними гніздами обвисає горобина; білий деревій пахне густо і владно, забиваючи сумовиті повіви прив’ялих трав і квітів. Восковим ніжним оксамитом уже підбито знизу липовий лист; пожовтіли на ньому зубчики, почорніли в суцвітті дрібні горішки насіння. В низинах трава дугами припала до самої землі. А у верховітті коливалися шуми, то зелені-зелені, то срібні, то попелясто-сині, найбільш сумовиті…
                                                                                                    (М. Стельмах)
Знайдіть в мережі Інтернет картини Катерини Білокур та розгляньте їх.
 Скласти  висловлення « Мої улюблені квіти» з використанням однорідних членів речення і узагальнювальних слів при них. 

Завдання на період карантину з 12.03.2020 по 20.03.2020

6 клас

Українська мова
Опрацювати § 51. Виконати всі завдання на с. 160-161
9 клас

Українська мова
Опрацювати § 29,. Виконати вправи 323,331
10 клас

Українська мова
Опрацювати § 44-45, 46. Виконати вправу 5,ст.140.Переглянути експрес-урок «Хто таий бондар?»і розкажіть чим діжка відрізняється від бочки. Знайдіть у мережі Інтернет інформацію про 5 найбільших міст,річок,морів,островів.Запишіть їх назви в зошит.
11 клас

Українська мова
Опрацювати § 46,47.Виконати тести на ст..166.Перегляньте відеоматеріал про В.Симоненка і виконайте завдання на ст..167Українська мова
Дата
Тема
Домашнє завдання

7 клас

58
16.03
Творення й правопис прислівників
Виконати вправу за власним вибором.
59
18.03
Букви -н- та -нн- у прислівниках
Дібрати власний словниковий диктант і записати його в зошит.
60
20.03
Не і ні з прислівниками
Виконати вправу за власним вибором.

8 клас

45
16.03
Розділові знаки при відокремлених членах речення
Виконати вправу за вибором.
46
18.03
Відокремлені означення
Виконати вправу за вибором.

Немає коментарів:

Дописати коментар