біологія

Уроки природознавства, біології та хімії 25.05 – 29.05
Дата
Тема уроку
Виконати

27.05
Природознавство 5 клас
Різноманітність організмів. Рослини. Тварини. Гриби. Бактерії

Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=6Fh480zeo7Y
29.05
Взаємозв’язок між організмами, співіснування організмів. Угруповання організмів
Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=4EolOFC3oVk

25.05
Біологія 6 клас
Будова рослинної і тваринної клітини

Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=zf_ebHZv9z4
29.05
Одноклітинні організми. Колоніальні організми
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=8w_mhmZulgQ

25.05
Біологія 7 клас
Контрольна робота з теми: «Організм і середовище існування»

Виконати: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1353061
27.05
Свідчення єдності живої природи

25.05
Біологія 8 клас
Узагальнення знань з теми 12: «Розмноження та розвиток людини»

Виконати тести:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6757897
27.05
Цілісність організму людини. Організм людини, як біологічна система
Дивитись презентацію: https://www.youtube.com/watch?v=63Bc6BFoGAY

25.05
Біологія 9 клас
Основні загальні властивості живих систем. Узагальнення знань з теми 9: «Біологія як основа біотехнології та медицини»

Обов’язково виконати тести (с. 245-247), варіанти відповідей надіслати на вайбер
27.05
Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

25.05
Біологія і екологія 10 клас
Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. Узагальнення знань з теми

Дивитись відео. Виконати тести і надіслати на вайбер
27.05
Фундаментальні властивості живого. Стратегія сталого розвитку.


25.05
Біологія і екологія
11 клас
Роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства


Дивитись відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=J48D4Zifil8
27.05
Адаптація як властивість живих систем
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=KMsU33lfOSw


___________________________________
Уроки з природознавства, біології і екології з 18.05 по 22.05
Дата
Тема уроку
Виконати

20.05
Природознавство 5 клас
Людина і Всесвіт

22.05
Узагальнення знань. Контрольна робота з теми: «Людина на планеті Земля»
Виконати в зошиті, сфотографувати і надіслати на вайбер 098149227: https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-lyudina-na-planeti-zemlya-447479.html

18.05
Біологія 6 клас
Будова та життєдіяльність рослин

Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=q4m5KrFDnNY
22.05
Узагальнення знань з теми: «Гриби». Контрольна робота
Виконати в зошиті І варіант, сфотографувати і надіслати на вайбер 098149227: https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-gribi-lisajniki-129979.html

18.05
Біологія 7 клас
Різноманітність тварин. Птахи

Повторити §§21,22,дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=cSAAxA2y_OU
20.05
Різноманітність тварин. Ссавці
Повторити §§ 24-26, дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=kvWRTwpHXiQ

18.05
Біологія 8 клас
Постембріональний розвиток людини

Прочитати §65, дивитись слайди: https://naurok.com.ua/prezentaciya-postembrionalniy-rozvitok-lyudini-118925.html
20.05
Репродуктивне здоров’я людини
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=zalFa__enog

18.05
Біологія 9 клас
Огляд традиційної біотехнології. Основи генетичної та клітинної інженерії

Опрацювати §56, дивитись відео урок:
20.05
Генетично модифіковані організми. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині
Опрацювати §57, дивитись відео урок:  https://www.youtube.com/watch?v=vYsXazctm_4

18.05
Біологія і екологія 10 клас
Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції

Повторити §14, дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=6mXm9tEFeEI
20.05
Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічної системи
Повторити  §§19,20

18.05
Біологія і екологія 11 клас
Клонування організмів. Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=wez4YHdFaMs
20.05
Узагальнення знань. Контрольна робота з теми: «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»
Виконати І варіант і надіслати результат: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=427289___________________________________
Уроки природознавства, біології і екології на період 12.05 по 15.05
Дата
Тема уроку
Виконати

13.05
Природознавство 5 клас
Хімічні явища, їх ознаки. Горіння, гниття. Дивитись презентацію: https://vseosvita.ua/library/himicni-avisa-ih-oznaki-6210.html


Виконати тести, варіанти відповідей надіслати на вайбер 098149227, або  пошту yann.3691@qmail.com : https://naurok.com.ua/test-himichni-yavischa-riznomanitnist-yavisch-75879.html
15.05
Планети. Сонячна система. Відмінності між планетами.
Виконати тести, варіанти відповідей надіслати на вайбер 098149227, або  пошту yann.3691@qmail.com: https://naurok.com.ua/test/sonyachna-sistema-9115.html

15.05
Біологія 6 клас
Лишайники. Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=S6WcwQ0jGXo

Опрацювати §54, виконати тести, варіанти відповідей надіслати на вайбер 098149227, або  пошту yann.3691@qmail.com: https://naurok.com.ua/test/gribi-ta-lishayniki-7365.html

13.05
Біологія 7 клас
Різноманітність тварин. Рептилії. Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=YSRGYzhxgKU

Повторити §19, виконати тести варіант І,  відповіді надіслати на вайбер: https://naurok.com.ua/test-na-temu-zemnovodni-ta-plazuni-44201.html

13.05
Біологія 8 клас
Ембріональний розвиток людини

Опрацювати §64, дивитись відео урок:

13.05
Біологія 9 клас
Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=ydt2aeKLdLg

Опрацювати §55, с.231-233.

13.05
Біологія і екологія 10 клас
Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. Дивитись слайди: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-v-10-klasi-za-novoyu-programoyu-suchasni-poglyadi-na-sistemu-eukariotichnih-organizmiv-85030.html

Прочитати §15, виконати тести  (варіант І), відповіді надіслати на вайбер: https://naurok.com.ua/test-po-temi-virusi-prioni-biologiya-10-klas-76962.html

13.05
Біологія і екологія 11 клас
Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології

Опрацювати §50, дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=queAHtLEPIU
___________________________________
Уроки природознавства, біології та екології з 04.05 по 08.05.
Дата
Тема уроку
Виконати

04.05
Природознавство 5 клас
Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі

Опрацювати §47,виконати тести, варіанти відповідей надіслати на вайбер: https://naurok.com.ua/test/lyudina-na-planeti-zemlya-8952.html
08.05
Явища природи, їх ознаки. Горіння, гниття

04.05
Біологія 6 клас
Паразитичні гриби (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини)

Опрацювати §53, дивитись презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-gribi---paraziti-17339.html
08.05
Значення грибів у природі та житті людини
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=KUVb3_6QpFM

04.05
Біологія 7 клас
Різноманітність тварин. Риби

Дивитись відео урок:
06.05
Різноманітність тварин. Амфібії
Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=e4-DpkkqVdE

04.05
Біологія 8 клас
Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини

Опрацювати §§62,63, дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks
06.05
Запліднення. Вагітність. Плацента, її функції
Прочитати §64

04.05
Біологія 9 клас
Основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Узагальнення знань з теми «Надорганізмові  біологічні системи»

Прочитати §53, обов’язково виконати тести на с. 223-224, варіанти відповідей  надіслати на вайбер
06.05
Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин
Прочитати §54, дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks

04.05
Біологія і екологія 10 клас
Віруси. Віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування

Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=dsnXjXljEZQ
06.05
Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування
Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=cUSkVR0d_vU


04.05
Біологія і екологія 11 клас
Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції

Опрацювати §48, дивитись слайди: https://www.youtube.com/watch?v=UmjMFkUO3Go
06.05
Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетична проблема сучасної медицини
Прочитати §49, дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kbJkLwoQУроки з природознавства, біології та екології із 27.04 по 01.05
Дата
Тема уроку
Виконати

29.04
Природознавство 5 клас
Охорона природи. Червона книга України. Практична робота: «Складання Червоної книги своєї місцевості». Інструктивна картка до роботи: https://vseosvita.ua/library/prakticna-robota-z-prirodoznavstva-5-klas-skladanna-cervonoi-knigi-svoei-miscevosti-27672.html

В зошиті виконати практичну роботу, сфотографувати і надіслати на вайбер. В роботі коротко описати декілька видів, що в нашій місцевості є рідкісні. Потрібну інформацію візьміть з інтернету(Вікіпедія).

27.04
Біологія 6 клас
Сапротрофні організми: цвільові гриби, дріжджі. Дивитись презентацію: https://vseosvita.ua/library/odnoklitinni-gribi-33941.html

Опрацювати §52, знати чим цвільові гриби відрізняються від дріжджових та шапинкових.


27.04
Біологія 7 клас
Різноманітність тварин. Членистоногі. Дивитись слайд-шоу: https://www.youtube.com/watch?v=FoKR24J7MDE 


Повторити загальну характеристику і
різноманіття членистоногих
29.04
Різноманітність тварин. Комахи. Переглянути слайди: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-riznomanitnist-komah-63338.html
Виконати тести і варіанти відповідей надіслати на вайбер: https://naurok.com.ua/test/tip-chlenistonogi-18478.html

27.04
Біологія 8 клас
Взаємодія регуляторних систем

Дивитись відео урок:
29.04
Узагальнення з теми : «Ендокринна система»
Виконати тести і варіанти відповідей надіслати на вайбер: https://naurok.com.ua/test/endokrinna-sistema-3604.html

27.04
Біологія 9 клас
Стабільність екосистем та причини її порушення. Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=SQ09khz9Fsw

Прочитати §51
29.04
Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери
Опрацювати §52, виконати тести і варіанти відповідей надіслати на вайбер: https://naurok.com.ua/test/stabilnist-ekosistem-ta-prichini-porushennya-5189.html

27.04
Біологія і екологія 10 клас
Чинники, що здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку

Прочитати §51
29.04
Узагальнення знань з теми: «Репродукція і розвиток»
Обов’язково виконати тести і варіанти відповідей надіслати на вайбер: https://naurok.com.ua/test/reprodukciya-ta-rozvitok-5766.html

27.04
Біологія та екологія 11 клас
Явище гетерозису та його генетичні основи. Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=L8pLIjBy_ug

Опрацювати §46
29.04
Значення для планування селекційної роботи вчення М.І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості. Дивитись відео урок:
Опрацювати §47, виконати тести і варіанти відповідей надіслати на вайбер: https://naurok.com.ua/test/selekciya-vchennya-m-i-vavilova-11-klas-306647.html


__________________________________________
Уроки з природознавства, біології та екології на період з 21.04 по 24.04
Дата
Тема уроку
Виконати

22.04
Природознавство 5 клас
Екологічні проблеми та їх розв’язання.

В зошиті виконати письмово тест - фото з варіантами відповідей надіслати на вайбер: 0987149227, або на пошту: yann.3691@qmail.com https://naurok.com.ua/test/ekologichni-problemi-9181.html
24.04
Практична робота: «Дослідження екологічних проблем своєї місцевості».
В зошиті виконати практичну роботу за планом: тема, мета, завдання, дослідження, висновки. Можна і малюнок з цієї теми. Сфотографувати роботу і надіслати на вайбер

24.04
Біологія 6 клас
Групи грибів: симбіотичні-мікоризоутворюючі шапинкові гриби. Практична робота 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості. Виконати по презентації:

Знати терміни: мікориза (грибокорінь), симбіоз. Прочитати §51. В зошиті виконати практичну роботу за планом: тема, мета, дослідження, висновки. Фотографію роботи надіслати на вайбер 0987149227, або на електронну пошту yann.3691@qmail.com

22.04
Біологія 7 клас
Кишковопорожнинні: будова, спосіб життя, розмноження і розвиток. Переглянути презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kishkovoporozhninni-112942.html

Виконати тести і  варіанти відповідей надіслати на вайбер:

22.04
Біологія 8 клас
Профілактика захворювань ендокринної системи. Дивитись:

Опрацювати §58, виконати завдання на зіставлення ( с.256) і надіслати на вайбер

22.04
Біологія 9 клас
Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні ) фактори

Прочитати §50, виконати тести і варіанти відповідей надіслати:

22.04
Біологія і екологія 10 клас
Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається(явище ембріональної індукції). Лабораторна робота 4. Вивчення етапів ембріогенезу)

Опрацювати §50, виписати і знати терміни: бластула, гаструла, морула, нейрула, гістогенез. 3 зародкових листки і органи, які вони утворюють В зошиті оформити лабораторну роботу за посиланням:

22.04
Біологія і екологія 11 клас
Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Дивитись відео:

Опрацювати §45, письмово виконати завдання 5*(с. 171) , відповідь надіслати на вайбер
____________________________________
Уроки з природознавства і біології на період з 13.04 по 17.04
Дата
Тема уроку
Виконати

15.04
Природознавство 5 клас
Людина – частина природи. Дивитись презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-lyudina-chastina-prirodi-zv-yazok-lyudini-z-prirodoyu-53980.html

Прочитати §45
17.04
Зміни в природі, що виникають внаслідок природніх чинників і діяльності людини.
Опрацювати §46. Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=S9caPlf5ioUі

13.04
Біологія 6 клас
Особливості живлення і життєдіяльності грибів. Розмноження та ріст грибів.

Опрацювати §47
17.04
Особливості будови грибів. Лабораторне дослідження будови шапинкових грибів
Прочитати §48, написати дослідження в зошиті згідно плану, як на слайдах:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-budova-shapinkovih-gribiv-laboratorne-doslidzhennya-22749.html. Знати терміни: плодове тіло, міцелій, гіфи, хітин

13.04
Біологія 7 клас
Будова тварин: клітини, тканини.

Виконати тести на с.244 і надіслати на вайбер
15.04
Будова тварин: органи та системи органів. Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=2bZdjWcsq3w
Виконати тести і відправити на вайбер: https://naurok.com.ua/test/organi-tvarin-13020.html

13.04
Біологія 8 клас
Біоритми. Дивитись слайди:

Виконати тести на с. 240 і відправити на вайбер
15.04
Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=3uGyDU8DK98

Прочитати § 56, опрацювати § 57; в зошиті заповнити таблицю (с. 252)

13.04
Біологія 9 клас
Екосистема. Різноманітність екосистем Дивитись відео урок: https://www.youtube.com/watch?v=PLFMAnuaCDM


Прочитати § 48
15.04
Харчові зв’язки, потоки енергії та коло обіг речовин в екосистемах. Переглянути презентацію: https://naurok.com.ua/urok-harchovi-zv-yazki-potoki-energi-ta-koloobig-rechovin-v-ekosistemah-70087.html
Опрацювати §49, виконати завдання з презентації і відправити на вайбер

13.04
Біологія і екологія 10 клас
Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.


Опрацювати § 45, виконати тести і скинути на вайбер: https://naurok.com.ua/test/osoblivosti-reprodukci-lyudini-6576.html
15.04
Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини

13.04
Біологія і екологія 11 клас
Завдання та досягнення сучасної селекції. Дивитись слайди:

Виконати тести і надіслати на вайбер:
15.04
Внесок вітчизняних учених селекціонерів
Прочитати с. 166-167Уроки з природознавства і біології  на 06.04. – 10.04.
Дата
Тема уроку
Виконати

08.04
Природознавство 5 клас
Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язок між організмами. Співіснування організмів. Угруповання організмів.

Прочитати §43, дивитись:
10.04
Екосистеми. Рослинний і тваринний світ нашої місцевості
Прочитати §44, дивитись:

06.04
Біологія 6 клас
Значення рослин для існування життя на планеті Земля

Дивитись відео:
10.04
Значення рослин для людини

06.04
Біологія 7 клас
Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика

Дивитись відео:
08.04
Природоохоронні території. Червона книга україни
Письмово виконати творчі завдання (Вайбер)

06.04
Біологія 8 клас
Навчання та пам’ять. Мислення та свідомість. Лабораторне дослідження різних видів пам’яті
Дивитись відео:
Опрацювати с. 228-229, 231-233
08.04
Прочитати с.235, виконати тести с.240 і надіслати на вайбер


06.04
Біологія 9 клас
Неклітинні форми життя: віруси
Опрацювати §46, дивитись слайди:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-neklitinni-formi-zhittya-57900.html, виконати тести і скинути на вайбер
08.04
Огляд основних еукаріотичних таксонів.  Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=GFs-4s39Y0E
Прочитати §47, виконати тести с.201 і скинути на вайбер

06.04
Біологія і екологія 10 клас
Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота . Вивчення будови статевих клітин людини

Прочитати §49, в зошиті написати лабораторну роботу (інструктивна картка с.189) https://naurok.com.ua/laboratorna-robota-doslidzhennya-budovi-statevih-klitin-lyudini-109169.html
08.04
Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини.
https://naurok.com.ua/prezentaciya-statevi-klitini-zaplidnennya-11187.html Дивитись презентацію,  виконати тести і завдання та скинути на вайбер

06.04
Біологія і екологія 11 клас
Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

Опрацювати §42
08.04
Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.
Опрацювати §43, виконати тести і надіслати на вайбер
39

30.03

Біологія 6 клас
Життєві форми рослин. Рослинні угруповання.

Прочитати с. 200-201, 203-208; в зошиті письмово виконати завдання , що в презентації

40

03.04
Практична робота №4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах
В зошиті записати тему, мету,заповнити таблицю і сформулювати висновки до роботи

51

30.03
Біологія 7 клас
Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії

Опрацювати § 52
записати і запам’ятати терміни: продуценти, консументи, редуценти
52
01.04
Співіснування організмів в угрупованнях
Прочитати с. 233-234; записати в зошит і запам’ятати терміни коменсалізм, мутуалізм

48

30.03
Біологія 8 клас
Умовні рефлекси.

Опрацювати §50
49
01.04
Мова
Прочитати § 52

48

30.03
Біологія 9 клас
Основи сучасної філогенії та систематики

Опрацювати § 45
49
01.04
Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти
Прочитати с. 192-193

48

30.03
Біологія і екологія 10 клас
Ріст та розвиток клітин, фактори які на нього впливають. Старіння та смерть клітини. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки

Опрацювати с.172-175

49
01.04
Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань
Прочитати § 48

48

30.03
Біологія і екологія 11 клас
Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Практична робота: «Оцінка екологічного стану свого регіону»

Прочитати с.150-152
практичну проводите вдома і         оформляєте в зошиті
49
01.04
Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України
Дивитись відео урок:
Підготувати проект на тему: «Червона книга Нараївки»

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

47

13.03
Природознавство 5 клас
Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників

Обов’язково в зошиті запишіть тему, мету і назви тих видів, що поширені в Нараївці. Правильні назви знайдете у Вікіпедії (наприклад: гриб лисичка→лисичка справжня)

48

18.03
Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища
Опрацювати §39, подивись цікавий фільм «ВВС Ребятам о зверятах Пингвины» (URL:  https://bogmedia.org/videos/4779/vvs-rebyatam-o-zveryatah-pingviny/ )

49

20.03
Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому
Прочитати § 40, подивитись цікавий фільм про пристосування скопи «Птица Скопа – интересные факты» (URL: https://www.youtube.com/watch?v=85NLi-HX47A )

36

13.03
Біологія 6 клас
Покритонасінні. Квіткові  рослини

Опрацювати §43, письмове завдання: заповнити таблицю (с.193)
37
16.03
Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин. Презентація до уроку:https://www.youtube.com/watch?v=gmCNImPUEfA
У зошиті написати тему, мету, заповнити таблицю(с.209-210, квіткова рослина – яблуня домашня)
38
20.03
Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Презентація до уроку: https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-ekologichni-grupi-roslin-130981.html
Опрацювати §45, звернути увагу на пристосування рослин до умов існування

49

16.03
Біологія 7 клас
Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

Прочитати §50, в зошиті обов’язково виконати тести (с.221)
50
18.03
Поняття про екосистему та чинники середовища існування. Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=XiSnpi_v7nI
Прочитати §51, звернути увагу на біологічний словничок с.226

46

16.03
Біологія 8 клас
Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи

Опрацювати §48,цікавим буде дослідницький практикум (с.213-214), виконати його в зошиті
47
18.03
Безумовні рефлекси. Інстинкти. Лабораторне дослідження «Визначення реакції зіниць на світло»
Прочитати §49, виконати дослідження (інструкція на с.217-218) і оформити його в зошиті

46

16.03
Біологія 9 клас
Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

Опрацювати §44
47
18.03
Світоглядні та наукові погляди походження та історичний розвиток життя. Узагальнення і систематизація знань
Опрацювати §43, запам’ятати терміни: біологічний прогрес і регрес, ароморфоз, ідіоадаптація, біогенез, абіогенез. Обов’язково виконати  тести (с.183-185)4616.03
Біологія і екологія 10 клас
Особливості процесів регенерації організму людиниОпрацювати §43,44.Письмово виконати завдання «Поміркуйте» (с.165)
47
18.03
Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

Прочитати §454616.03
Біологія і екологія 11 клас
Основні джерела антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони грунтівПрочитати §39, письмово виконати завдання 6*,7*
47
18.03
Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери
Опрацювати §40.Знати терміни: деградація грунтів, інтродукція, акліматизація, реакліматизація
Немає коментарів:

Дописати коментар