географія

Завдання з 18.05 по 29.05
 Виконані завдання надсилати у Viber на номер телефону 0969954365 або  на електронну пошту   inform.naraivka@ukr.net
Клас
Тема уроку
Завдання
6 клас
Тема 
«Найбільші  за площею та чисельністю населення держави світу. Держави – сусіди України на політичній карті світу » Практична робота 8
Прочитати  параграф 61
Подивись відео
Запиши
1.       Найбільші за площею країни світу
2.       Найбільші за кількістю населення країни світу
3.       Площу України
4.       Держави- сусіди України
Практична  робота8
Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частинах світу та їх столиць.

1.            Позначити  на  контурній  карті  найбільші  за  площею  країни  і  їх  столиці:  Російська  Федерація,  Канада,  Китай,  США,  Бразилія,  Австралія,  Індія.
2.            Позначити  на  контурній  карті  країни,  в  яких  проживає  найбільше  людей,   і  їх  столиці:  Китай,  Індія,  США,  Індонезія,  Бразилія,  Пакистан,  Нігерія,  Бангладеш,  .

3.       Познач  на  контурній  карті  Україну  і  її  країни – сусіди:  Польща,  Білорусь,  Румунія, Угорщина,  Словаччина,  Молдова,  Росія.  Познач   столиці.
Виконані завдання скидати у Viber
 Тема  «Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності»
Прочитати §62

Дослідження . Розробка міні проєкту з утилізації побутових відходів

Повторення


7 клас 
  Тема «Використання природних багатств материків і океанів»
Прочитати параграф 62  ,
Подивись відео

Запиши  відповіді  на  питання:
1.     Що таке природні ресурси?
2.    Які розрізняють види природних ресурсів
3.    Які ресурси є невичерпними?
4.    Наведіть приклади зміни природних ландшафтів унаслідок господарської діяльності людини
 Виконай завдання https://learningapps.org/view3781338
Сфотографуй і надсилай   у Viber
 Тема «Екологічні проблеми материків і океанів»
Прочитати §63
Подивись відео https://www.youtube.com/watch?v=K-FXVMoNTR0


Тема « Міжнародне співробітництво у розв’язанні  екологічних проблем»
 Дослідження « Шляхи розв’язання екологічних проблем»
Прочитати §63
Тема «Міжнародні організації з охорони природи»

Прочитати §64


8 клас
Тема «Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку Вінницької  області.»
Опрацювати тему користуючись Інтернет джерелами


Тема « Природа регіону( геологічна будова, рельєф, клімат, води, органічний світ, природні ресурси)


Тема « Населення Вінницької обл.(кількість, віковий і національний
склад, густота, демографічні показники, найбільші міста)

Опрацювати тему, користуючись Інтернет- джерелами
Тема: Узагальнення знань з т. «Природа і населення Вінницької обл.»
Виконати письмово самостійну роботу:
 І. Тести із однією правильною відповіддю:
1. У якому році була утворена Він. обл.:
 а)1927, б)1932, в) 1935, г)1939
 2. Середня густота населення (осіб/км2) :
 а) 58,4;б) 60,1; в) 62,3; г) 65,4
 3.Українці у націон. складі обл. становлять (%):
 а) 85, б) 90, в) 92, г) 95
 4. Рівень урбанізації (%):
 а) 50,2; б) 52,5; в) 53,1; г) 54,0
 5. Природний приріст населення (на 2014 р.)
 а) 4, б) 0, в) -5, г) -8
 6. Зайнятість населеня у с/г (%):
 а) 15, б) 25, в) 30, г) 37
 7.Скільки % становить лісистість території обл.:
 а)14, 2; б) 13,3; в)16,1; г)17,4
 8.Скільки адміністративних районів налічує обл.
 а) 25,б) 27, в) 30, г) 32
 ІІ.Тести із декількома правильними відповіддями:
9.З якими із перелічених областей межує Вінниччина:
а) Київська, б) Чернівецька, в) Полтавська, г) Тернопільська, д)Хмельницька е) Черкаська
10.До басейнів яких річок належать річки нашої обл.:
а) Пд. Буг, б) Дніпро, в) Дністер, г) Дунай, д) Вісла
11.Виберіть ресурси, якими багата Вінниччина:
а) граніт, б) каолін, в) залізні руди, г) мінеральні води, д)кухонна сіль
 ІІІ. Завдання на послідовність:
12.Розмістіть міста у зростаючому порядку за кількістю населення (на 01.01 2019 р.)
а)Могилів- Подільський, б) Жмеринка, в) Гайсин, г) Хмільник.
ІУ. Завдання з відкритою відповіддю( на вибір)
1.Назвіть риси демографічної ситуації Вінниччини.
2.Поясніть, якими чинниками (внутрішніми і зовнішніми) зумовлений рельєф Вінницької обл.,що має вигляд хвилястої рівнини.


9 клас
Тема «Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності»

Прочитати § 46
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=SvtxWa3nN-w
Відповісти  на тести
Сфотографуй і надсилай   у Viber
Контрольна робота
 ( виконати до 21.05 до 16 год)
Виконай завдання (на вибір)
https://drive.google.com/open?id=1QwEsE2Dk6CmFxkd7Sjzn_4R711FWfx9F  
Сфотографуй і надсилай   у Viber
Тема «Глобальні проблеми людства, принципи їх виникнення»
Прочитати § 47
Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ ст.
Прочитати § 48,49

10 клас
 Тема Контрольна робота
( виконати до 21.05 до 16 год)
 Виконай завдання (на вибір)
Сфотографуй і надсилай   у Viber
Геополітична структура  сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу
Прочитати § 33
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=ddDRCRt8sg8
Міжнародні економічні зв’язки України
Прочитати § 34
Повторення11 клас
Тема Вторинний сектор економіки України: машинобудування, хімічна, легка та харчова промисловість
Прочитати § 31
Відео
Тема: Третинний сектор економіки України. Сталий розвиток у країнах світу.
Д.З. § 32, § 33.

Завдання з 12.05 по 15.05
 Виконані завдання надсилати у Viber на номер телефону 0969954365 або  на електронну пошту   inform.naraivka@ukr.net

Клас
Тема уроку
Завдання
6 клас
12.05 Тема 
«Кількість населення Землі. Розселення населення на землі та його густота »
Прочитати  параграф 59
Подивись відео https://www.youtube.com/watch?v=EoePekJzpX0
Дай відповіді на питання
1.       Яка кількість населення на Землі?
2.       Яка середня густота населення на планеті?
3.       Яка середня густота населення в Україні?
4.       Запиши формулу густоти населення
Виконані завдання скидати у Viber
13.05 Тема  « Людські раси. Найчисельніші народи світу»

Прочитати §60
Подивись відео
Випиши і запам’ятай що таке « людські раси», основні чотири раси
Дай відповідь на питання
1.       Під впливом яких чинників з’явилися відмінності в зовнішності представників різних рас
2.       Культурні традиції яких народів світу  вам особливо подобаються
Виконані завдання скидати у Viber
7 клас 
14.05  Тема «Індійський океан»
Прочитати параграф 60  ,
Подивись відео
Нанеси на контурну карту об’єкти ст 267 підручника
Запиши  відповіді  на  питання:
1.    Які  материки  омиває Індійський океан ?
2.    Найглибше  місце Індійського  океану?
3.    Найбільша затока  ?
4.    Які мінеральні ресурси  видобувають на шельфі Індійського океану ?
5.    Яка особливість Мусонної течії?
Сфотографуй і надсилай   у Viber
15.05 Тема «Північний Льодовитий океан»
Прочитати §61
Подивись відео https://www.youtube.com/watch?v=hKoRorJgzvI
Нанеси на контурну карту об’єкти ст 272 підручника
Запиши  відповіді  на  питання:
1.    Які  материки  омиває Північний Льодовитий океан ?
2.    Найглибше  місце океану?
3.    Найбільша затока  ?
4.    Протока через яку Пн. Льодовитий океан пов'язаний з Тихим?
5.    Найбільша медуза, що живе в холодних водах Пн. Льодовитого океану
6.    Як мешканці океану пристосувалися до суворих умов?
Сфотографуй і надсилай   у Viber і підготуйся до
Підготуйся до контрольної роботи
8 клас
13.05 Тема «Економічно активне населення. Зайнятість населення»
Прочитати § 57,58
Переглянути відео
Запиши , які країни є лідерами за кількістю економічно активного населення

14.05 Тема   Контрольна робота
Сфотографуй і надсилай   у Viber
9 клас
14.05 Тема « Фінансові послуги»
Прочитати § 45
Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=QC2iB4cPlyk
Відповісти  на тести
Сфотографуй і надсилай   у Viber
10 клас
12.05 Тема « Єгипет. Місце країни у світі. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Зовнішні економічні зв’язки »
Прочитати § 31
Переглянути відео  та презентацію
Запиши « візитку» Єгипту
Охарактеризуйте природні умови і ресурси країни
Охарактеризуйте зв’язки України з Єгиптом
Сфотографуй і надсилай   у Viber
14.05 Тема « ПАР Місце країни у світі. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Зовнішні економічні зв’язки»
Прочитати § 32
Переглянути презентацію https://www.youtube.com/watch?v=1HPmhSo0s-g

Запиши « візитку»
Пройди тести 
Сфотографуй і надсилай   у Viber
11 клас
12.05 Тема « Сучасний стан окремих виробництв енергетики, машинобудування»
Прочитати § 30,31
Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=7FkUSzvLJbo

Завдання з 04.05 по 08.05
 Виконані завдання надсилати у Viber на номер телефону 0969954365 або  на електронну пошту   inform.naraivka@ukr.net
Клас
Тема уроку
Завдання
6 клас
05.05 Тема 
«Природні зони Землі, їх особливості»
Прочитати  параграф 58
Подивись відео https://www.youtube.com/watch?v=jXr7j6FFXTA
Випиши і запам’ятай що таке « природна зона».
Дай відповіді на питання
  1. Для якої природної зони характерна надмірна зволоженість при високій температурі повітря?
а) тайги ( хвойних лісів)                                     б) савани і рідколісся
в) вологих екваторіальних лісів
  1. У цій природній зоні за умов суворого клімату ростуть мохи та лишайники, а тварини - хижаки, життя яких пов’язане з океаном.
а) тайги ( хвойних лісів)                       б) напівпустелі та пустелі
в) арктичні ( антарктичні пустелі)
  1. Природні зони не змінюються:
а) з півночі на південь;           б)з заходу на схід;
в) від підніжжя до вершини.
  1. Оберіть представників рослинного і тваринного світу, що належать до зони саван і рідколісся
а)  зебра                                   б)лось                 в)носоріг
 г)баобаб                                 д)лев                   е)ялина
Виконані завдання скидати у Viber
06.05Тема  Узагальнення знань по темах
«Біосфера та ґрунти. Природні комплекси»
Виконати завдання ст. 231 підручника 1-9 обов’язково,
10,11, 12 на вибір
Повторити §54-58
Виконані завдання скидати у Viber
7 клас 
07.05  Тема « Тихий океан. Острови в Тихому океані »
Прочитати параграф 57-58  ,
Подивись відео https://youtu.be/tIyAt1y5eF8
Нанеси на контурну карту об’єкти ст 254 підручника
Запиши  відповіді  на  питання:
1.    Які  материки  омиває Тихий океан?
2.    Найглибше  місце  Тихого  океану?
3.    Найбільші  теплі  течії  ?
4.    Де  в  Тихому  океані  утворюються  тропічні  циклони?
5.    Де  розташовується  Тихоокеанське  вогняне  кільце?
6.    Як середня солоність вод океану?
Сфотографуй і надсилай   у Viber
08.05 Тема «Атлантичний океан»
Прочитати §59
Нанеси на контурну карту об’єкти ст 263 підручника
Зроби конспект параграфу ( запиши основні  факти)
Сфотографуй і надсилай   у Viber
8 клас
06.05 Тема « Релігія як явище культури. Світові релігії»
Прочитати § 56
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=41x7MzYwEXU
Запиши визначення терміну : релігія ,
мал 239, ст 291 підручника
07.05 Тема  « Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів»
Прочитати параграф 57
Запиши визначення терміну: трудові ресурси, економічно-активне населення
 Виконай завдання 5 ст 299
Сфотографуй і надсилай   у Viber
9 клас
05.05 Тема
« Міжнародний туризм »
Прочитати §43
Нанеси на  карту  країни світу  з найбільшою кількістю обєктів Списку  Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО( завдання ст 241)
 Випиши  в  зошит  країни,  де  доходи  від  туризму є основною  статтею  бюджету 
Сфотографуй і надсилай   у Viber
07.05 Тема «Наукова і освітня діяльність. Освіта Охорона здоров’я »
Прочитати §44
10 клас
07.05 Тема «Особливості економіки країн Африки. Зв’язки України з країнами Африки»
Прочитати § 30
Подивись відео
  Випиши  найбагатші  та  найбідніші країни  Африки , знайди  їх  на     карті
 Практична робота 7 ст 166 підручника
Сфотографуй і надсилай   у Viber
11 клас
05.05. Тема «Сучасні  риси національної економіки України»
Прочитати §28-29
Переглянути відео урокhttps://www.youtube.com/watch?v=464f4S6tCcI до 9.00 хв
Також можете використовувати інформацію з сайту
https://geografiamozil2.jimdofree.com  розділ « Сучасні риси національної економіки ( с/г і металургія)
відповісти на тести https://drive.google.com/file/d/1EEtJm9FNj4rnX5zgBwxOmeY5gjxOrSbG/view?usp=sharing
Сфотографуй і надсилай   у Viber
Завдання з 27.04 по 30.04
 Виконані завдання скидати у Viber на номер телефону 0969954365 або  на електронну пошту   inform.naraivka@ukr.net
Клас
Тема уроку
Завдання
6 клас
28.04 Тема 
«Природні комплекси як наслідки взаємозв’язків між компонентами природи»
Прочитати  параграф 56
Подивись відео https://www.youtube.com/watch?v=XakMx2YiEeI
Випиши і запам’ятай що таке « природний комплекс».
Напиши до чого призводить вирубування лісу ( відповідь у параграфі).  Виконані завдання скидати у Viber
29.04 Тема  «Географічна оболонка»
Прочитати параграф 57 та переглянь  відео за посиланнями
 Дайте відповідь на питання
       Де проходять межі географічної оболонки
       Які кругообіги забезпечують цілісність географічної оболонки .Виконані завдання скидати у Viber
7 клас 
30.04  Тема . Узагальнення знань з теми
 " Євразія"
Повторити параграф 43-56 ,
Виконай завдання
https://drive.google.com/file/d/1IObcDrpFFyWIdkjQfh3ebw_oeRWPZapi/view?usp=sharing
 Сфотографуй і надсилай   у Viber
8 клас
29.04 Тема «Етноси. Однонаціональні та багатонаціональні країни»
Прочитати параграф 54
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=XlHukpy319w
Запиши визначення термінів : етнос, народність, етнографія, національність, етнічна нація

30.04 Тема  «Національний склад населення України»
Прочитати параграф 55
Відповісти на питання тестів
https://naurok.com.ua/test/etnosi-nacionalniy-sklad-naselennya-ukra-ni-319723.html Сфотографуй і надсилай   у Viber

9 клас
30.04 Тема «Туризм як складова національної економіки, його види. Туризм в Україні»
Прочитати параграф 42
Випиши  чинники  розвитку  туризму 
Переглянути відео « Топ 10 місць відпочинку в Україні» https://www.youtube.com/watch?v=O0SmY3sVRK8
Виконай завдання « Працюю з картою» ст 238 підручника
Сфотографуй і надсилай   у Viber

10 клас
28.04 Тема Практична робота 6 . Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади, Бразилії
Повторити §25,26,27
 Виконати практичну роботу 6, ст 150,151 підручника
Відповісти на тестові питання ст 157

 Сфотографуй і надсилай   у Viber
30.04 Тема « Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта Африки»
Прочитати § 28,
Подивись    відео  
Запипши « візитку регіону»
Познач  на  контурній  карті  межі  субрегіонів
Сфотографуй і надсилай   у Viber
11 клас
28.04. Тема « Населення України. Практична робота 9
Прочитати параграф 26,27
Переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=MLq5Rsdv4hc
Сфотографуй і надсилай   у Viber
Завдання з 21.04 по 24.04
 Виконані завдання скидати у Viber на номер телефону 0969954365 або  на електронну пошту   inform.naraivka@ukr.net

Клас
Тема уроку
Завдання
6 клас
21.04 Тема 
«Складові біосфери, особливості її поширення на земній кулі  »
Прочитати  параграф 54
Подивись відео
 Випиши в  зошит  і вивчи географічну термінологію з рубрики  «Запам’ятай»
22.04 Тема  «Властивості  ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів  »
Прочитати параграф 55 та переглянь  відео за посиланнями


7 клас 
23.04 Тема «Найбільші держави Європи. Зв’язки України з країнами Європи»
Прочитати параграф 51-53  ,
Нанеси  на  контурну  карту країни, що розглянули, підпиши назви та їх столиці  
Напиши міні- повідомлення про країни-карлики у Європі , виконані завдання -у Viber на номер телефону 0969954365
24.04 Тема  «Найбільші країни Азії. Зв’язки України з країнами Азії »
Опрацюй 54-56
Подивись  відеоурок  https://youtu.be/frnPYJ2v7hU

8 клас
22.04 Тема « Міські і сільські населені пункти»

Прочитати параграф 52
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=5ATFvtTGfvw
Запиши,  що є основою для поділу населених пунктів на міські і сільські?
 Випиши  області України, в яких найбільший відсоток міського населення  (найвищий  рівень  урбанізації) – таблиця ст 262, сфотографуй і надсилай у Viber

23.04 Тема  «Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації.»
Прочитати параграф 53
Відповісти на питання тестів
https://naurok.com.ua/test/rozselennya-ta-urbanizaciya-292720.html, відповіді надіслати Viber на номер телефону 0969954365
9 клас
21.04 Тема «Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні »
Прочитати параграф 40,41
Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=H-IOa0nC86s
23.04 Тема « Світовий ринок товарів і послуг»
Прочитати параграф 41
Переглянути відео :« Історія створення ЄС»
Як влаштований Європейський союз?
Запишіть і заповніть  у зошиті таблицю https://drive.google.com/file/d/1T2x_kIaMkqTdxVUPUH-GtFqpcYbR70kp/view?usp=sharing
Відповісти на питання тестів
Сфотографуй і надсилай  відповіді у Viber

10 клас
23.04 Тема « Бразилія.
Місце країни у світі і регіоні.
Основні чинники, що визначають
місце країни в МПП.»
Прочитати параграф 27
 або  на сайті
https://geografiamozil2.jimdofree.com/
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%
BD%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%
B8%D0%BB%D1%96%D1%8F/
Відповісти на тести
https://naurok.com.ua/test/braziliya-114478.html
Сфотографуй і надсилай  відповіді у Viber
11 клас
21.04 Тема « Українська держава»
Прочитати параграф 25
Переглянь відео урок на каналі МОНЗавдання з 13.04 по 17.04
Клас
Тема уроку
Завдання
6 клас
14.04 Тема 
«Льодовики –багаторічні природні скупчення льоду. Багаторічна мерзлота»
Прочитати  параграф 52
Подивись відео
 Випиши в  зошит  і  познач  на  карті  озера,  про  які  ти  почув  у  ролику
15.04Тема  « Підземні води, умови їх утворення і залягання. Термальні в мінеральні води»
Прочитати параграф 53
Виконай завдання для самоконтролю (тести 1-10) с.211 підр.-письмово у зошиті
7 клас 
16.04 Тема «Найвідоміші об’єкти занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО»
Прочитати параграф параграф  , зроби в  робочому
  зошиті  коротку  опорну  схему
Подивись  відеопрезентації     
 Нанеси  на  контурну  карту 
17.04 Тема  «Населення та держави Євразії»
Опрацюй 49
Подивись  відеоролик  

8 клас
15.04 Тема «Тема: Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення» Практична робота №11 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу»

Прочитати параграф 50
Переглянути презентацію
16.04 Тема  «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні»
Прочитати параграф 51

9 клас
16.04 Тема  «Транспорт світу »
Опрацювати параграф 39

10 клас
14.04 Тема «США. Особливості сучасного
Постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору»
Опрацювати параграф 25
Перегляд презентації

16.04 Тема « Канада.
Місце країни у світі і регіоні.
Основні чинники, що визначають
місце країни в міжнародному поділі праці.
Опрацювати параграф 26

11 клас
14.04 Тема « Політична  географія та геополітика»
Прочитати параграф 24
Переглянь відео урок на каналі МОН
https://www.youtube.com/watch?v=78Z5pLh5a2s Виконані завдання скидати у Viber на номер телефону 0969954365
або  на електронну пошту   inform.naraivka@ukr.net

11 клас підготовка до ЗНО
Вітаю одинадцятикласники!
Пропоную переглянути відео по підготовці до ЗНО з географії

Пишіть у Viber на номер 0969954365  .

Завдання з 06.04 по 10.04

Клас
Тема уроку
Завдання
6 клас
07.04 Тема  
«Озера, їх різноманітність. Найбільші і найглибші озера земної кулі »
Прочитати  параграф 49
Подивись  відео https://www.youtube.com/watch?v=NwPGgC3Xv0I .   Випиши в  зошит  і  познач  на  карті  озера,  про  які  ти  почув  у  ролику
08.04 Тема  « Болота, особливості їх відтворення. Штучні водойми »
Прочитати параграф 50, 51
Переглянь  презентацію
7 клас 
09.04 Тема «Природні  зони  Євразії»
Прочитати параграф параграфи  47-48, зроби в  робочому
  зошиті  коротку  опорну  схему
Подивись  відеопрезентації     https://www.youtube.com/watch?v=F183WaInvrc   
Нанеси  на  контурну  карту  природні  зони  Євразії
10.04 Тема  «Вертикальна поясність. Зміни природи материка людиною»
Опрацюй 49
Подивись  відеоролик   https://www.youtube.com/watch?v=_9sl48nZJ0U    
Запиши  списком  найбільші  зони  екологічної  кризи  в  Євразії
8 клас
08.04 Тема « Кількість населення в світі та Україні.
Демографічна політика.»

Прочитати параграф 47,48
Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=DHdC8rqubzE
онлайн- тести https://naurok.com.ua/test/kilkist-naselennya-prirodniy-ruh57563.html
09.04 Тема  «Механічний рух населення. Українська діаспора. Міграційна політика»
9 клас
07.04 Тема «Значення  транспорту  »
1.Опрацювати   параграф 37 (Т.Г. Гільберг, І.Г. Совенко та ін.. Географія,  9  клас,)

09.04 Тема  «Транспорт України»
Опрацювати параграф 38

10 клас
09.04 Тема . США. Місце країни у світі і регіоні.
Основні чинники, що визначають
місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська
діаспора США.
Опрацювати параграф 25
Перегляд презентації

11 клас
07.04 Тема «Особливості окремих складових третинного сектору. Формування «інформаційного суспільства»
Прочитати параграф 23
Переглянь відео урок на каналі


Завдання з 30.03 по 03.04
6 клас
31.03  Тема «Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану.   Океан та людина»
Прочитай  параграфи  45-46
Переглянути відео
  Випиши   визначення,  що  таке планктон, нектон, бентос

01.04  Тема «Води суходолу – поверхневі і підземні. Річки: річкова система, басейн річки, річкова долина.
Прочитай параграф 47
Переглянути відео
Запиши  основні елементи річки ( витік, русло та інші)
Нанеси на  контурну  карту  найдовші  річки  на  кожному  материку

7 клас
02.04 Тема «Води суходолу: річки»
Опрацювати параграф  46
Позначити географічні обєкти ( найбільші річки)
03.04 Тема «Води суходолу: озера, болота, льодовики, багаторічна мерзлота» 

Опрацювати параграф  46
Позначити на контурній карті озера, назви яких зазначені в параграфі

8 клас
01.04 Тема «Природокористування в умовах сталого розвитку»
Прочитати параграф 45
 Випиши визначення  « Сталий розвиток»
Випиши  п’ять  базових  принципів  сталого  розвитку
02.04 Тема «Природно-заповідний фонд України»
Прочитати параграф 46
 Випиши визначення в зошит
Знайди  та  нанеси    на  контурну  карту  природоохоронні об’єкти мал 203–   ( Практична робота 10.  «Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України»).

 Переглянути відео


9 клас
02.04 Тема «Виробництво продуктів харчування у світі»
Опрацювати параграф 36
Познач на контурній карті світу штаб-квартири провідних ТНК у харчовій промисловості
Переглянути відеоурок https://youtu.be/n9J_4Rm8TqU10 клас
31.03 Тема «Первинний і вторинний сектори економіки країн Америки. Основні осередки промисловості в регіоні».
Опрацювати параграф 24
02.04 Тема "Третинний сектор економіки. Зв'язки України з країнами Америки" 
Опрацювати параграф 24 ( продовження)

11 клас
31.03 Тема  «Вторинний сектор економіки»
Опрацювати параграф 22

Клас
Тема уроку
Завдання
6 клас
Тема 1
« Властивості вод Світового океану»
Прочитати  параграф 42
Подивись  відео 
Тема 2 «Рух води в  Світовому океані»
Прочитати параграф 43-44
Переглянь  презентацію https://drive.google.com/open?id=1J2RrAcItswjWjCFq771UoTwT_HnpATwy 
Нанеси  течії,  які  зображені  на  малюнку  203 підручника  ст .174 на  контурну  карту,  користуючись  атласом.
7 клас 
Тема 1«Клімат Євразії»
Прочитати параграф
Переглянути відео

Тема 2 « Кліматичні пояси і типи клімату »
Опрацюй  параграфи  45, зроби в  робочому
  зошиті  коротку  опорну  схему
Подивись  відеопрезентацію    
8 клас
Тема 1« Чорне і Азовське море»

Прочитати параграф 42,43
Переглянути відео
Відповісти на запитання тестів

Тема 2 Природокористування. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні.   Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.

Прочитати параграф 44
Подивись   відео  https://www.youtube.com/watch?v=UhgXiUf9vX8 
Доповни  список    за  текстом 
           Екологічні  проблеми  України
-неякісна  вода
-деградація  земельних  ресурсів


9 клас
Тема 1 « Легка промисловість. Народні промисли України»
1.Опрацювати   параграф 33, 34 (Т.Г. Гільбергі, І.Г. Совенко та ін.. Географія,  9  клас,)
2. Випиши  тези «Розвиток легкої промисловості в Україні і світі»
Дайте письмову відповідь питання 3, ст 185 .
Позначте на контурній карті центри сучасної народної вишивки

Тема 2 « Харчова промисловість в Україні»
Опрацювати параграф 35
Випиши  для кожної  галузі  підприємства  чи  населені  пункти,  де  дана  галузь  розвивається
 Перерахуй  ТНК,  які  працюють  у  галузі  харчової  промисловості  України  та  вкажи  їх  спеціалізацію

10 клас
Тема 1.Економіко географічне положення Америки. Політична карта Америки
Опрацювати параграф 22
Перегляд презентації
Випиши – Міжнародні організації в Америці
Тема 2 « Природні умови і ресурси Америки. Населення»
Опрацювати параграф 23
Випиши основні види природних ресурсів ( мінерально-сировинні, водні, лісові, природно-заповідний фонд як складову ресурсів), де вони поширені
Назвати і позначити на контурній карті мегаполіси, світові міста в Америці
Переглянути відео  https://www.youtube.com/c/DniproTV?sub_confirmation=1
11 клас
Тема 1. «Первинний сектор економіки»
Прочитати параграф 21
Переглянь відео урок на каналі ТРК « Київ»
Заповни таблицю на ст 111Немає коментарів:

Дописати коментар