історія

Завдання на період карантину з 25.05.2020 по 29.05.2020
Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP

Кл.
Тема уроку
Завдання
5
§24 « Дозвілля, турбота про здоров’я колись і тепер»
Прочитати. Виконати практичну роботу «Ігри та дозвілля мої і моїх близьких». Написати які ігри граєте ви, грали ваші батьки і діди.
6
§54 «Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства» ст.176-181
Прочитати.
Виконати ТО ст.182
7
України
§25 «Розвиток культури в другій пол. 14-15 ст»

ТО з теми «Укр. Землі в складі Великого Князівства Литовського». Дати відповідь на питання:
1)Описати як утворилося Кримське ханство
2) Як розвивалося малярство та книжкова мініатюра
3)Що цікавого ви дізналися про Юрія Дрогобича
7
Всесвітня
§30 «Середньовічне суспільство в Індії»

Прочитати. Виконати ТО. Дати відповідь на питання:
1)Навести приклади досягнень культури Османської імперії епохи Середньовіччя
2)Як називались багатоярусні храми в Китаї.
3)Оцінити внесок Китаю, Індії, Османської імперії у Світову духовну спадщину.
8
України
§37 -38 «українська культура другої пол. 18 ст.»
Прочитати. Виконати ТО ст.249
8
Всесвітня
 §28 «Індія та Персія в 16-18 ст.»
Прочитати. Виконати ТО ст.246

України
§32-35 «Культура України середини 19-поч. 20 ст.»

Прочитати. Виконати ТО ст.298
9
Всесвітня
Контрольна підсумкова робота
Дати письмово відповіді:
1)Чому провідні країни світу вели боротьбу за володіння колоніями?
2)Які найбільші досягнення науки і техніки відбулися в 17-19 ст.?
3)Як відбувалось взаємопроникнення культур народів Європи, Америки, Азії та Африки?
10
України
§39 «Україна на завершальному етапі війни. Радість і смуток перемоги»
Прочитати. ТО з теми «Україна в роки ІІ Світової війни». КР за посиланням        (І варіант)
10
Всесвітня
§40 «Воєнні дії у 1944 рр.» ст.218
§41 «Завершення і підсумки ІІ Світової війни» ст.227
Прочитати. ТО з теми «ІІ світова війна». Дати відповіді на питання:
1)Охарактеризувати «План Барбаросса»
2)Опишіть битву за Дніпро
3)Опишіть Голокост

11
України
§30 « Культура та релігійне життя» ст.225

Прочитати. ТО з теми «Творення нової України»
КР за посиланням       
(20 питань)
11
Всесвітня
§34 «Основні тенденції розвитку світу в другій пол. 20-поч.21 ст.»
 ТО. Дати відповіді на питання: Уявіть себе футурологом, який прогнозує розвиток людства і дайте відповідь:  Як виглядатиме життя людини в 2100 році:
1)Чи зміниться людина фізично 2)Чи зміняться моральні цінності людини і людського суспільства
3) Які глобальні проблеми будуть подолані, а перед якими людство постане.


_________________________________________
Завдання на період карантину з 18.05.2020 по 22.05.2020
Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP

Кл.
Тема уроку
Завдання
5
§22 « Міста і села в минулому»
§23 « Наука та освіта на українських землях»
Прочитати..
6
§55 «Словяни та їх сусіди» ст.169-173
ТО з теми «Антична цивілізація та її сусіди» ст..174
Прочитати
Письмово: 5, 11, 14 завд. ст..174

України
§24 «Господарське життя в Україні» ст.205-211
Прочитати. Записати:
-що таке Магдебурзьке право
-які ремесла розвивались в Україні

7
Всесвітня
§28. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда  ІІ ст..199
§29 Життя в Піднебесній імперії ст..208 
Прочитати
8
України
§36 «Соціально-політичне та економічне становище Правобережної України в другій половині 18 ст» ст.229
§37 «Соціально-політичне й економічне становище західноукраїнських земель в ІІ пол.. 18 ст.» ст..236
Прочитати. Виписати:
 • Хто такі гайдамаки
 • Хто такі опришки
 • Хто такі: Довбуш, Залізняк , Гонта
8
Всесвітня
 §27 «Китай та Японія в 16-18 ст.» ст. 224
Прочитати. 

України
ТО з теми «Українські землі у складі Російської імперії на поч.. хх ст..»
 §30 «Економічне та суспільно-політичне життя західноукраїнських земель на поч.. ХХ ст..»
§31 «Піднесення українського національного руху» ст..254
Ст.. 142 виконати тестові завдання


Прочитати. Записати:
-хто такі: А. Волошин, І.Боберський, К. Трильовський
9
Всесвітня
Практичне заняття 5 «Зародження масової культури.» ст.211
Прочитати базову інформацію і виконати практичну частину до неї ст.211-216
10
України 
§38 «Вигнання з України нацистських загарбників» ст.232-242 
Прочитати. Виписати:
хронологію подій теми.


10
Всесвітня
§38 «Воєнні дії у ІІ пол.. 1942- 1944 рр.»
§39 «Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору»
Прочитати.

11
України
§29 « Україна в системі міжнародних відносин. Збройна агресія РФ проти України» ст.212

Прочитати. Виписати:
хронологію подій теми.


11
Всесвітня
§32 «Постіндустріальне суспільство. НТР.» Ст..226
§33 «Розвиток літератури і мистецтва: Домінуючі тенденції. Спорт»

Прочитати
________________________________________
Завдання на період карантину з 12.05.2020 по 15.05.2020
Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP

Кл.
Тема уроку
Завдання
5
§21 «Праця і господарство: колись і сьогодні» ст.120-123
Прочитати. Записати поняття виділені чорним шрифтом. Написати: Яка роль праці в житті людини.
6
§52 «Падіння Західної Римської імперії» ст.166-168
Прочитати. Християнство законспектувати (ст.166)
7
України
§22 «Держава Феодоро та Кримське ханство» ст.193-198
Прочитати. Законспектувати 2 завдання (Утворення Кримського ханства)

7
Всесвітня
§27 Практичне заняття «Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій. ст.191
Написати оповідання: «Як виникло письмо»
8
України
§35 «Гетьманщина в другій половині 18 ст» ст.223-229
Прочитати. Виписати:
-         Гетьман К.Розумовський
-         Діяльність Малоросійської колегії
8
Всесвітня
 §25  «Англійські колонії в Пн. Америці. Війна за незалежні-сть (1775-1785рр.) Утворення США.» (ст. 215-222)
Прочитати. Письмово виконати 13 завдання ст.222

України
 §29 Практичне заняття 6 «Ідеї автономії та самостійності в програм ах українських політичних партій Наддніпрянщини» ст.239-240
Виписати:
Якими були програмові засади
1)Української народної партії
2)Української демократично-радикальної партії
3)УСДРП
9
Всесвітня
 §23 «Освіта, наука, технічний прогрес в період «довгого» 19ст.» (ст. 208-210)
Прочитати. Виписати культуру Африки, Китаю і Японії
10
України
§37 «Рух Опору та його течії в Україні» ст.223-231
Прочитати. Виписати:
хронологію подій теми.


10
Всесвітня
§37 «Воєнні дії у середині 1941- першій пол. 1942 рр.»
Прочитати.

11
України
§28 « Україна в 2010-2014 рр.. Революція Гідності» ст.205-211
Прочитати. Виписати:
хронологію подій теми.


11
Всесвітня
§31 Тематичне оцінювання
Записати таблицю ст.224-225


Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP


_______________________________
Завдання на період карантину з 04.05.2020 по 08.05.2020
Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP

Кл.
Тема уроку
Завдання
5
Практичне заняття «Родинне дерево. Історія моєї родини –частина історії України».
ст.117-118
Зробити родинне дерево. Написати як члени вашої родини впливали на розвиток України
6
§51 «Кризові явища Римської імперії»
Прочитати. Виписати : реформи Діоклетіана, які допомогли подолати кризу Римської імперії
7
України
§20-21(7-9 завдання. ст.188-191) «Політичний статус українських земель у складі Великого Князівства Литовського. Кревська унія»
Прочитати. Записати:
1)Причини і наслідки Грюнвальдської битви 1410 р.

7
Всесвітня
§26 «Землі Північно-Східної Русі в 11-15 ст.» (3,4,5 завдання ст.186-190)
Прочитати. Записати:
-Культура Північно-Східної Русі (5 завдання)
8
України
§34 Українська культура наприкінці 16-першій половині 18ст. ст..214
Заповнити таблицю:
Галузь
Освіта
Друкарство
Києво-Мог. Ак
Література
Мистецтво
Архітектура
Досягнення
8
Всесвітня
 §25  «Англійські колонії в Пн. Америці. Війна за незалежні-сть (1775-1785рр.) Утворення США.» (1-5 зав ст. 210-215»
Прочитати.

України
 §28 «Суспільно-політичне становище у 1907-1914рр.»
Прочитати. Письмово:
- справа Бейліса;
   -суть Столипінської реформи
9
Всесвітня
 §23 «Освіта, наука, технічний прогрес в період «довгого» 19ст.» (ст. 202-205)
Заповнити таблицю:
Галузь
Освіта
Наука
Техніка
Досягнення
10
України
§36 «Україна в умовах нацистської окупації»
Прочитати. Виписати:
-Охарактеризувати нацистський «новий порядок»;
-Розкрити зміст і наслідки для України плану «Ост»;
-Поділ України на 4 частини;
10
Всесвітня
§35-36 «Початок другої Світової війни»
Прочитати. Виписати:
-Причини, передумови та характер ІІ Світової війни
11
України
§27 « Суспільно-політичне та економічне життя України в 2005-2010рр.»

Прочитати. Виписати:
-Дати і поняття теми
ст.204 завдання 4,9 письмово
11
Всесвітня
§30 «Проблема міжнародного тероризму. Агресія РФ проти України»
Опрацювати тему
ст.218 Агресія РФ проти України законспектувати(це є в ЗНО!!!)
Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP
_________________________________________
Завдання на період карантину з 27.04.2020 по 30.04.2020
Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP

Клас
Тема уроку
Завдання
5 клас
§20 «Історія. Історики, письменники та поети»
Скласти таблицю:
Видатний діяч
Досягнення
Приклад:
Монах Києво-Печерського монастиря Нестор
1113 рік –Літопис «Повість минулих літ»
6 клас
§50 «Народи —сусіди Риму»
Прочитати. Записати:
1)    Хто такі Сармати (коротко про них)
2)    Хто такі Кельти (коротко про них)
7 клас України
§20-21(5-6 завдання. ст.186-188) «Політичний статус українських земель у складі Великого Князівства Литовського. Кревська унія 1385 та українські землі.
Прочитати. Записати:
1)Як було в Галичині під владою Польші
2) Причини і наслідки укладання Кревської унії
7 клас Всесвітня
§26 «Землі Північно-Східної Русі в 11-15 ст.»
Прочитати. Записати:
-Яким було життя в Новгородській республіці
8 клас України
§33 «Політичне становище Гетьманщини після Полтавської битви – до середини 18 ст.» (4-6 завдання ст. 211-213)
Прочитати. Записати:
1)    Діяльність Данила Апостола
2)    Правління Гетьманського уряду(1734-1750)
8 клас Всесвітня
§24 «Міжнародні відносини 18 ст»
Прочитати. Законспектувати:
- поділи Речі Посполитої;
- війни з Османською імперією
9 клас України
§27 «Російська революція 1905-1907 рр. на території України»
Прочитати. Письмово:
-У чому виявилося піднесення національного руху 1905-1907 рр. в Україні;
-Діяльність українських парламентських громад у І-й та ІІ-й Державних Думах
9 клас Всесвітня
§22 «Міжнародні відносини наприкінці 19- початку 20 ст» (3-4 завдання ст.192-197)
Прочитати. Письмово:
-Україна в планах Російської, Німецької та Австро-Угорської імперій на межі 19-20 ст.
10 клас України
§34-35 «Україна на початку німецько-радянської війни» (3-4 завдання ст.206-212)
Прочитати. Законспектувати тему (це є в ЗНО!!!). Особливу увагу звернути на дати і персоналії виділені чорним шрифтом
10 клас Всесвітня
ТО з теми: «Передумови ІІ Світової війни»
Дати відповіді на запитання:
1)Які зміни сталися в політиці в СРСР у 30-ті роки?
2) Як складалися радянсько-німецькі відносини в період між двома світовими війнами?
3) Які причини збройних конфліктів СРСР – Японією в 1938 і 1939 рр.( §34)
11 клас України
ТО з теми: «Становлення України як незалежної держави»
Ст.199. Дати відповіді на запитання: 2,3,6,9,11 (Письмово)
11 клас Всесвітня
§29 «Період «Розрядки» в міжнародній політиці»
Опрацювати тему


Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP


________________________________
Завдання на період карантину з 21.04.2020 по 24.04.2020
5 клас Історія України Тематичне оцінювання з теми «Історія України в пам’ятках». Записати найголовніші події, які відбувались в Україні з 1917 по 2020рік.
6 клас Всесвітня історія ст.157 Практичне заняття «Повсякденне життя римлян за часів Імперії». Дати письмово відповіді на запитання:
1) Загальні риси життя римлян
2) Бенкет
3) Гладіаторські бої
7 клас Історія України §20-21 (ст.183-186, 1-4 завдання) Прочитати. Письмово дати відповідь «Яким був суспільно-політичний устрій Великого Князівства Литовського».
7 клас Всесвітня історія §25 Прочитати тему.
8 клас Історія України §33 Прочитати .Дати письмово відповіді на запитання:
1)    Діяльність гетьмана Івана Скоропадського
2)    Діяльність Малоросійської колегії
3)    Діяльність Павла Полуботка
8 клас Всесвітня історія §23 Опрацювати тему
9 клас Історія України §26 Опрацювати. Ст.221 завдання 3 письмово (заповнити таблицю)
9 клас Всесвітня історія §22 Опрацювати 1-2 завдання теми (ст.190-192). Виписати схему на ст.191
10 клас Історія України §34 ст.201-206 (1-2 завдання) опрацювати. Виписати головні поняття, дати,терміни.
10 клас Всесвітня історія §34 Опрацювати тему.
11 клас Історія України Виконати Практичне заняття №6. Дати письмово відповіді на запитання:
1)Взаємовідносини України та ЄС
2) Україна на шляху до НАТО
3) Які основні зовнішні загрози України
11 клас Всесвітня історія §28 Опрацювати тему


Відповіді  надсилати на вайбер група Історія : https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuPЗавдання на період карантину з 13.04.2020 по 17.04.2020

Завдання надсилати на вайбер група Історія :  https://invite.viber.com/?g=Y8L3-uBbXksqclQogNz9tGY1_2zrAOuP

5 клас Історія України §18 прочитати тему. Опрацювати схему на ст..104.усно опрацювати завдання на ст..105. завдання 3-4 виконати письмово і скинути на вайбер у групу Історія).

6 клас Всесвітня історія §48 прочитати. Завдання 2-3 (ст..151-152 Диктатура Цезаря та Октавіан Август-імператор Риму) законспектувати.(конспект скинути у вайбер у групу Історія)
§49прочитати. Заповнити таблицю: Розвиток культури

7 клас Історія України Тематичне оцінювання по темі: «Галицько-Волинська держава».   Дати письмово відповіді на запитання(відповіді скинути у вайбер  у групу Історія)
  1.Хто, на Вашу думку ,був найяскравішим правителем Гал-Вол.держави?
2.Культура яких держав впливала на розвиток Гал-Вол. держави і як саме?
3.Назвати особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави
7 клас Всесвітня історія   Практичне заняття ст..193 «Християнські храми у житті середньовічних європейців».  Письмово відповісти на запитання:
                 1.Яке місце посідали храми в житті середньовічних людей?
                2.Романська архітектура
                3.Готичні собори
(відповіді скинути на вайбер у групу Історія)

8 клас Історія України §32 Прочитати. 2-3 завдання ст..202-203 законспектувати. (конспект скинути у вайбер у групу Історія) Усно дати відповіді на запитання ст..207
8 клас Всесвітня історія (скинути на вайбер для перевірки виконане ТО група Історія))
§22 прочитати тему.

9 клас Історія України .(скинути на вайбер виконане ТО для перевірки група Історія))
§25опрацювати. Виписати прізвища українських меценатів і благодійників (ст..207) та законспектувати 3 завдання (Що було характерним для розвитку сільського господарства ст..209..Конспект скинути на вайбер у групу Історія). Усно дати відповідь на питання ст..212.
9 клас Всесвітня історія (скинути на вайбер  група Історія виконану  Практичну роботу для перевірки).
Тематичне оцінювання по темі: «Модернізація країн Європи та Америки в 19-поч.20ст. пробудження Азії». Ати відповідь на запитання:
1.Охарактеризувати індустріальний  розвиток Європи та Америки.
2.Як відбувалось пробудження Азії?
(роботу скинути на вайбер для перевірки)

10 клас Історія України(скинути на вайбер  група Історія виконані Практичну роботу та ТО для перевірки)
§32-33 прочитати. Виписати - дати теми в порядку зростання; законспектувати ст..196 «Радянізація нових територій»
10 клас Всесвітня історія §33 Опрацювати. Дати усно відповіді на запитання

11 клас Історія України §25 Опрацювати тему.(хто здає ЗНО – тему законспектувати, виділяючи дати, поняття, терміни)
(конспект скинути на вайбер у групу Історія)
11 клас Всесвітня історія Тематичне оцінювання до Розділу 4 «Держави         Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляху розвитку».
Дати відповіді на запитання:
1.Охарактеризувати конфлікт у Сирії
2.Коли і за яких обставин виникла держава Ізраїль
3.Охарактеризувати «культурну революцію» Китаю
(виконану ТО скинути на вайбер група Історія)
                                                     
                                                     -
________________________________________________________________
Завдання на період карантину з 06.04.2020 по 10.04.2020
5 клас Історія України §17 Прочитати. Виписати  дати виділені чорним шрифтом. Дати усно відповіді на питання ст.101. На 1,7,9 питання – відповідь письмово.
6 клас Всесвітня історія §47 Прочитати. Виписати дати виділені чорним шрифтом. Виписати наслідки Пунічних воїн.
7 клас Історія України §19 Прочитати. Письмово дати відповідь на 11 завдання ст.178.
7 клас Всесвітня історія §22 Прочитати. Виписати терміни і поняття теми.
8 клас Історія України §31 Прочитати.Дати відповіді на запитання ст. 201. На 2 і 7 завдання –письмово.
8 клас Всесвітня історія Тематичне оцінювання «Османська імперія.Країни Східної Європи у 16- першій половині 18 ст.» ст..177.Виконати тестові завдання.
9 клас Історія України Тематичне оцінювання «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії в другій половині 19 ст.» ст. 198- Виконати тестові завдання.
9 клас Всесвітня історія Практичне заняття №4 ст.179. Письмово дати відповіді на запитання:
1)Назвати наслідки Британського володарювання в Індії
2) Виписати становище народів  Африки під владою Європейських колонізаторів.
10 клас Історія України Тематичне оцінювання по темі «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період». Дати відповідь на запитання:
1)     Назвати провідні українські політичні партії, що діяли на території Польщі та їх ідеологів (очільників)
2)     Назвати причини і наслідки національного гноблення українців у Румунії
3)     Коли було проголошено незалежність Карпатської України і як на це вплинула ідеологія ОУН та її діячі.
10 клас Всесвітня історія §31-32 Опрацювати.
11 клас Історія України §25 Опрацювати. Виписати основні терміни, поняття  та дати теми. Ст.187 4 завдання законспектувати, ст..187 дати усно відповідь на запитання

11 клас Всесвітня історія §26 Опрацювати тему


_______________________________________________________
 1. 22 березня 2020 року
 2. 5 клас - § 15 - Опрацювати. Дати відповіді на запитання ст.89.

  6 клас - § 43 - Опрацювати тему. Описати природу і господарство
  Апеннінського півострова.
  - §44 - Опрацювати тему.Законспектувати "Римське суспільство"

  7 клас.Історія України - §17 - Практичне заняття ст.167. Виписати
  зовнішню політику Данила Галицького та його наступників.
  7 клас.Всесвітня історія - §20 - Виписати розвиток освіти, науки та
  винаходи Середньовіччя.

  8 клас. Історія України - §29 -Опрацювати тему. Письмово дати відповідь
  на запитання ст. 189. Записати відомості про Івана
  Мазепу.
  8 клас.Всесвітня історія - §20- Опрацювати тему.

  9 клас. Історія України - §23- Опрацювати тему.Виписати назву,дату, мету,
  утворення політичних партій Західної України.
  9 клас. Всесвітня історія- §20- Опрацювати тему.

  10 клас. Історія України - §29- Опрацювати тему. Письмово:
  охарактеризувати становище українських земель у складі
  Чехословаччини.
  10 клас. Історія Всесвітня - §29- Опрацювати тему.Виконати завдання
  ст.157
  10 клас. Громадянська освіта -§29-30- Опрацювати

  11 клас. Історія України - §23- Скласти план теми.Законспектувати
  тему.Виписати причини і наслідки Помаранчевої
  Революції.Опрацювати завдання на ст.177
  11 клас. Всесвітня історія - §24- Опрацювати тему.Виписати терміни і
  поняття теми
 3. ____________________________________________________________________________
 4. 31 березня 2020 року
  6 клас Історія всесвітня- §45-Опрацювати тему. Записати в зошит невелику розповідь про життя заможної сім'ї в Римі.
  §46 - Опрацювати тему, записати в зошит таблицю на ст.144 (Боги давніх Греції та Риму)


  7 клас Історія України - § 18- Опрацювати тему та заповнити таблицю правління наступників Данила Галицького
  7 клас Історія всесвітня - §21- Опрацювати тему. Законспектувати "Боротьба церкви з єретиками" ст. 179


  8 клас Історія України- §30- Опрацювати тему. Записати в зошит: 1) Причини повстання С.Палія 2) ЯК І. Мазепі вдалося об'єднати Лівобережжя та Правобережжя.
  8 клас Всесвітня історія - §21- Опрацювати тему.


  9 клас Історія України - Виконати практичне завдання №5 §24 ст.195
  9 клас Історія Всесвітня - §21- Опрацювати тему


  10 клас Історія України - §30- Опрацювати тему. Заповнити таблицю (Галузь, Діяч, Досягнення). Виконати практичне заняття "Повсякденне життя УРСР та українських регіонів у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії в міжвоєнний період" ( §27,28,29 та §24,23,22)
  https://www.youtube.com/watch?v=tfqG75NpWaI
  https://www.youtube.com/watch?v=3jN94EFAcK8
  10 клас Всесвітня історія - § 30- Опрацювати тему.

  11 клас Історія України - §24- Опрацювати тему.Виписати основні поняття ,терміни та дати. Розглянути таблицю на ст.178-179.
  11 клас Історія Всесвітня - §25- Опрацювати.
________________________________________________________
Завдання на період карантину з 12.03.2020 по 20.03.2020р.

Олена Михайлівна
5 клас 
§ 15 - Опрацювати. Дати відповіді на запитання ст.89.

6 клас 
§ 43 - Опрацювати тему. Описати природу і господарство Апеннінського півострова.
§44 - Опрацювати тему.Законспектувати "Римське суспільство"

7 клас.Історія України 
§17 - Практичне заняття ст.167. Виписати зовнішню політику Данила Галицького та його наступників.
7 клас.Всесвітня історія
§20 - Виписати розвиток освіти, науки та винаходи Середньовіччя.

8 клас. Історія України 
§29 -Опрацювати тему. Письмово дати відповідь на запитання ст. 189. Записати відомості про Івана
Мазепу.
8 клас.Всесвітня історія
§20- Опрацювати тему.

9 клас. Історія України 
§23- Опрацювати тему.Виписати назву,дату, мету, утворення політичних партій Західної України.
9 клас. Всесвітня історія
§20- Опрацювати тему.

10 клас. Історія України 
§29- Опрацювати тему. Письмово: охарактеризувати становище українських земель у складі
Чехословаччини.
10 клас. Історія Всесвітня 
§29- Опрацювати тему.Виконати завдання ст.157
10 клас. Громадянська освіта
§29-30- Опрацювати

11 клас. Історія України
§23- Скласти план теми.Законспектувати тему.Виписати причини і наслідки Помаранчевої
Революції.Опрацювати завдання на ст.177
11 клас. Всесвітня історія
§24- Опрацювати тему.Виписати терміни і поняття теми

Немає коментарів:

Дописати коментар